Skip to content
MİLASLI ÜNLÜLÜLER PDF Yazdır E-posta

 

BERÇİNLİ(BEÇİNLİ) MAHMUT EFENDİ(Alim-Yazar)


Sultan Murat Hüdavendigar, Sultan Yıldırım Beyazıt, Sultan Çelebi Mehmet ve 2. Murat Dönemlerinde yaşadı. 1368 yılında Beçin’de doğdu. Ölüm tarihi bilinmiyor. Arapça ve Farsça uzmanıdır. Asrının bilim adamlarından dersler aldıktan sonra tahsilini ilerletmek için İran ve Maveraünnehir’e giderek uzun süre oralarda kaldı.  Memleketine döndükten sonra çok sayıda kitap yazdı. Yazdığı kitaplar arasında avcılığa ve kuşların türlerinden söz eden “Bezname” isimli orijinal kitabın, Milano’daki Anbrozyane Kütüphanesinde olduğu ve tarihçi Hammer’in Almanca çevirisi ile 1840 yılında bastırdığı Anadolu Beylikleri kitabında yazılıdır.
Kaynak: Muğla Menteşe Büyükleri, Ali Rıza Hakses, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayını


MİLASLI HACI MUSTAFA EFENDİ(Âlim-Müftü)
1784 yılında Milas’ta doğdu. İslami ilimlerin tümünde uzmandır. İlmini Milas Müftüsü Hacı İsmail Efendi’den almıştır. Daha sonra İstanbul’a giderek ünlü âlimlerden aldığı derslerle, ilmini arttırarak, Milas’a geri dönmüştür. Menteşe Müsellimi Tavaslıoğlu Osman Ağa tarafından Muğla’ya getirilerek Müftü olmuş ve bu görevi uzun süre devam ettirmiştir. 1863 yılında vefat etmiş, Kurşunlu Cami kabristanlığına gömülmüştür.  Öldüğünde, “Ayaklı Kütüphane”yi gömdük denilmiştir.
Kaynak: Muğla Menteşe Büyükleri, Ali Rıza Hakses, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayını


MANDALYATLI HÜSEYİN EFENDİ(Alim-Yazar)


1819 yılında Mandalyat(Selimiye)-Derince köyde doğdu. İstanbul’da asrının en meşhur âlimlerinden ders alıp ilmini tamamlayarak icazet aldıktan sonra Sarayın verdiği rütbe ile Beyazıt Camisinde ders vermeye başladı. Burada yıllarca Arapça ve İslami ilimler öğretti. Bir taraftan öğrenci yetiştirirken, diğer yandan kitap yazma çalışmalarını sürdürdü. Onbir eserinde dokuzu sağlığında basıldı. Bilinen öğrencisi Milas Müftüsü Mehmet sadık Oğuz’dur. 1887 yılında bir akraba ziyareti için geldiği Selimiye’nin Derince Köyünde vefat etti. Kendisi, zamanın erdemli akimlerinden birisidir. Huzur Hocalığına(Ramazanda Padişah’ın karşısında ders vermek, kuranı tefsir eden Müderris) kadar yükselen bilgin bir kişidir.
Basılmış eserleri: Mizan’us Sarf, Şerh’i dibace’imuğnit’tü’llap, Kavaid’i Emsile, Şeh’i Talim’ül’evzan, Şurut’us’sala, Talikat alamuğnit’tü’llap, Risaletün  fi Kelimeteyiş’şehade.
Basılmamış eserleri: Fevadid’i Lamia şerhi, Muhaşşa Mağnit’tü’allap.
Kaynak: Muğla Menteşe Büyükleri, Ali Rıza Hakses, Muğla İl Kültür Müdürlüğü Yayını


MEHMET SADIK OĞUZ(Alim-Müftü-Yazar)

1874 yılında doğdu. Babası Müezzinoğlu Durmuş Ali Efendi’dir. İslami ilimlerde, özellikle Arapça ve felsefe konularında uzmandır. Milas’ın Hayıtlı Mahallesinde doğmuştur.  İlk tahsilini mahalle imamımdan, rüştiyeyi Of’lu Şerif Efendi’den okuyarak bitirmiştir. Arapça’yı Milas’ın Mandalyat nahiyesine bağlı Derince Köyünden olan Mandalyatlı Hüseyin Efendi’den öğrenmiştir. Hüseyin Efendi’nin ölümü üzerine, Kızanlıklı Hacı emin ve Milas eski Müftüsü Mehmet Rüştü Efendi’den ders almıştır.   Daha sonra İstanbul’a giderek Fatih Dersiamlarından eski Fetva Emini Muğlalı Ali Rıza Efendi’nin derslerine katılmıştır. 1902 yılında icazet alarak  ilim tahsili yaptırmak üzere Milas Müftülüğüne atanmıştır.
Basılmış eserleri: Cihad’ı Ekber, Mevaizi Diniyye ve Fevaidi İslamiyye Mecmuası(4 ciltlik eserin ilk iki cildi), Vezaifi Mühimme’iİslamiyye’nin kalan kısımları ve Karya tarihçesi.
Çocukları: Veliyüddin Oğuz, Alaattin Oğuz, Dr. Selahattin Oğuz ve 3 kızı.
Kaynak: Muğla Menteşe Büyükleri, Ali Rıza Hakses, Muğla İl Kültür Müdürlüğü YayınıDR. İSMAİL HAKKI MİLASLI(Tıp Doktoru-Yazar)


1880 yılında Milas’ın Kaymakkavağı Caddesinde doğdu. Hacı Mehmet Bey’in oğludur. İlköğrenimini Milas’ta, Ortaöğrenimini Aydın ve İzmir’de, Tıp fakültesini İstanbul’da okudu. Belediye ve Hükümet Tabiplikleri yaptı. 1909 yılında Hıfzıssıhha Genel Müdürü oldu. 2. Ordu Sıhhiye Müfettişliği yaptı. Daha sonra “Milaslı” soyadını aldı. İsmail Hakkı, hem din adamı, hem bilim adamı, hem de bir ulusal kurtuluşçudur. Mayıs 1919’da Sultanahmet Meydanında düzenlenen ve 100 bin kişinin katıldığı mitingde bir konuşma yaptı. İsmail hakkı burada yaptığı konuşmada, “Vahşiler İzmir gibi bir memlekette zulüm yaptılar ve Avrupa sustu” diye konuşmuş ve Avrupa’ya güven kalmadığını ifade ederek, “esir olmayacağız” diye bağırmıştır.(Milliyet, İstiklal Savaşı Gazetesi, Ömer Sami Coşar, 31.05.1919) 1952 yılında öldü.
Sağlık ve İslam diniyle ilgili eserleri bulunmaktadır. Eserleri şunlardır: Hakikati İslam, Kuran Tercüme Edilebilir mi?, Sıtma Hakkında Kimler Ne Bilmeli?,  İslam Dininde Etlerin Teskiyesi, Kadir Gecesinin Doğru Manası Nedir ve Asıl Sevabı Nereden Geliyor?, Dini İslam ve Ulumu Fünun, Hıristiyanlık ve Müslümanlık, Kuran’ın Mucizeleri ve Müteşallik Ayetlerin tefsirleri, Dinimizi Bilelim ve Bildirelim, Kuran’ı Kerime Göre Hz. İsa’nın Babası, Mektepler Hıfzısıhhası.


HALİL MENTEŞE(Devlet Adamı)
1874 yılında Milas’ta doğdu. Kadızadelerden Salih Efendi’nin oğludur. Ortaokulu İzmir’de, Hukuk Fakültesini İstanbul’da okudu. 1894 yılında özgürlükçü ve liberal düşüncelerinden dolayı Avrupa’ya kaçtı. Jön Türk hareketinin içinde yer aldı. Hukuk tahsilini Paris’te Sorbon Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Paris, kendisi gibi laik Osmanlı aydınlarının kaçak yaşadıkları yer olduğundan; Halil Bey, kısa sürede Paris’teki Türk topluluğu içinde sivrilir. 1896 yılında Bursa eski Milli Eğitim Müdürü Ahmet Rıza Bey’in pozitivist Meşveret Gazetesine yazdığı makalelerle dikkati çeker. Bu başlangıç, Halil Bey’i, Paris’te, Ahmet Rıza Bey’in başkanlığında ilk tohumları atılan İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurucuları arasında yer almasını sağlar. 1908-1918 yılları arasında Meclis-i Mebusan’da Menteşe’yi temsil etti. 1908’in sonlarında Meclis’teki İttihat ve Terakki Fırkasının başkanlığına seçildi. Hakkı Paşa Hükümetinde İçişleri Bakanlığı yaptı. Sait Paşa Hükümetinde Şurayı devlet Reisliğinde bulundu. 4. Dönemde İzmir Milletvekili olarak meclise girdi. 5, 6 ve 7. Dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı. 1948 yılında Milas’ta vefat etti Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları da yaptı.   GAD FRANCO(Avukat-Hukuk Doktoru)
1881 yılında Milas’ta doğdu. Rodos İdadisinde(Lise)okudu. Milas’ta öğretmenlik yaptı. Milaslılar, kendisiyle övünürdü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yerleşmiş olduğu İzmir’de, “El Nuvelista” gazetesini yönetti. Hikmet ve Ahenk gazetelerinde yazdı. Çeşitli hayır kurumlarında çalıştı. Paris’te hukuk Doktoru oldu. Eserleri: Hukuki Bilgiler Mecmuası, Kanun-u Medeni Rehberi, Paranın İstikrarı. Hukuki Bilgiler Mecmuasını 13 yıl yayınladı. 1954 yılında İstanbul’da öldü. (Kaynak: Osmanlı ve Türk Yahudileri, Yusuf Basalel, Gözlem Gazetecilik Basın Yayın AŞ)

BOHER İSRAEL(Gazeteci)
Milas doğumludur. 1912 yılında, “Ceride-i Felsefe” isimli bir dergi yayınladı. Dergi, Balkan Savaşı nedeniyle kapandı.

ALBERT AMETAU(sendikacı-Mühendis-Eğitimci)
1889 yılında Milas’ta doğdu. 1910 yılında ABD’ye göçtü. İlkokulu Milas Yahudi Okulunda, Ortaokulu Milas Ortaokulunda okudu(1903). Liseyi İzmir’de okudu(1906). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi(1910). Colombia üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdi(1924). Fordhan Üniversitesi Hukuk Okulunda okudu(1930). Sendikacılık, Mühendislik ve Eğitimcilik yaptı. ABD’nin Teksas Eyaletinde yaşayan İzmir Yahudilerinden Rachel A. Bortnick’in kendisiyle yaptığı bir sözlü tarih çalışması vardır. Bu çalışmada, Mr. Ameteu doğumuyla Milas’ta başlayan ve ABD’de sona eren öyküsünü anlatmaktadır.

NAHİT ULVİ AKGÜN(Şair)
1918 yılında Milas’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1996 yılında vefat etti. İlk şiiri İzmir’de Akın Gazetesinde yayınlandı. Servet-i Fünun, Uyanış, Yücel, değirmen, Kovan, Varlık, Fikirler ve Yedi tepe dergilerinde şiirleri yayınlandı. Şiir kitapları: Sebep(Mehmet Sepin’le birlikte), Birisi, Karanlıkta Bir Ağaç, Gerçek Düş, Evren Türküsü, Ağaçlar Uyanınca, Eksilen Gökyüzü, Yolunuzun Üstünde Bir Adam. Evren Türküsü ile TDK şiir ödülünü kazandı. 1940’lı yıllarda “Garip Akımı”nı izledi. Şiirlerinde aşk temalarını işledi.

MAKSUT DOĞAN(Şair)
1932 yılında Milas-Ağaçlıhöyük Köyünde doğdu. Ortaklar Köy Enstitüsünü bitirdi. İlkokul öğretmenliği yaptı. Gazi Eğitim Enstitüsü Eğitim Fakültesini bitirerek, İlköğretim Müfettişi oldu. 1953-1957 yılları arasında Vatan, Sanat yaprağı, Yenilik, Türk dili, Varlık, Yücel, Köy ve Eğitim, Gayret, Hamle isimli dergilerde şiirleri yayınlandı. Üç şiir kitabı yayınlandı. Bunlar: Yağmura Durmuş Üç Kişi(1960), Bırak Büyüsün(1975), Korkulmasın(1981)

NAHİT MENTEŞE(Devlet Adamı)
Milas’ta doğdu. Milas Belediye Başkanlarından Gazi menteşe’nin kardeşidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aydın’da Avukatlık yaptı. 1960 ihtilalinden sonra kurulan Adalet Partisinin Aydın’daki kurucuları arasında yer aldı. 1965’e kadar AP’nin Aydın İl Başkanlığını yaptı. 1965 genel seçimlerinde Aydın Milletvekili oldu. 1968’de Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. 1969 seçimlerinden sonra Ulaştırma Bakanlığına Getirildi. 1970 Aralık ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. 1975’den sonra Süleyman Demirel tarafından kurulan koalisyon hükümetinde; Ulaştırma, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim Bakanlıkları görevinde bulundu. 1993 yılında tekrar Milli eğitim Bakanı ve ardından İçişleri Bakanı oldu. ANAP-DYP koalisyonunda Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.    


TURAN EROL(Ressam)
1927 yılında Milas’ta doğdu. 1951 yılında, YDGSA Yüksek resim Bölümünü bitirdi. 1952-1960 yılları arasında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 1960-1965 yılları arasında Milli eğitim Bakanlığı Güzel sanatlar Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde çalıştı. Fransa devlet bursuyla, 1961-1964 yılları Arassında, Paris’e giderek, resim üzerine araştırma ve çalışmalar yaptı. 1963-1973 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünde Öğretim Üyeliği yaptı. “1975-1987 Yılları Arasında Türk Resminde İnsan ve Hayvan Figürü” isimli tezle doktorasını tamamladı. 1978 yılında, “Günümüz Türk resminin Oluşum Süreci ve Bedri rahmi Eyüpoğlu” adlı çalışmasıyla Doçent oldu. 1978-1979 yıllarında Kültür Bakanlığının Plastik sanatlar Kurul Başkanlığını yaptı. 1987 yılında Profesör oldu. 1988-1990 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümünün başkanlığını yaptı. 1990 yılında Devlet sanatçısı unvanını aldı. Yurt içinde ve dışında, kişisel ve karma pek çok sergi açtı.

HALİM ŞAFAK ŞANLIDAĞ(Şair)
Milas’ın genç kuşak şairlerindendir. 1962 yılında Milas’ta doğdu. Şiir yazmaya 1970’li yıllarda başladı. Şiirleri 1980’den sonra çeşitli dergilerde yayınlandı. Kitapları şunlar: Kendini kanatan Düşler(1992), Yolculuk Şiire(Eleştiri Kitabı), Baştan Sona Susmak(1996), Bireylikler(1997), Saptamalar-Vurgular(Eleştiri-1998). 2000 yılında, “Kayıplar” şiir kitabıyla “Siyah Beyaz Fotoğraflar” isimli öykü kitabı ile görüşmelerin yer aldığı “Görüşmeler” kitabı yayınlandı.
TURHAN SELÇUK(Karikatürist)
1922 yılında Milas’ta doğdu. Türk karikatüründe çağdaşlaşmayı başlatan sanatçılardan birisidir. 1943’de Akbaba’da, 1945’de Tasvir’de çalıştı. 1948’de Aydede mizah dergisinde Başçizer oldu. Yeni İstanbul, Akşam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde günlük karikatürler çizdi. Ünlü “Abdülcanbaz” tiplemesinin yaratıcısıdır. Turhan Selçuk, karikatürlerinden yaptığı seçmeleri; Turhan Karikatür Albümü(1954), Hiyegrolif(1959, 1964), Hal ve Gidiş Sıfır(1969) ve Söz Çizginin(1979, 1980) albümlerinde toplamıştır. 1971’de 12, 1983’de 34 kitaplık “Abdülcanbaz” albümlerini çıkardı.  Hemşeriye ve sanatçıya saygının gereği olarak, Milas Belediyesi, Milas PTT binasının yanında bulunan Hacı Ali Ağa evinin alt katını, “Karikatürlü Ev” adı altında “Turhan Selçuk Müzesi” haline getirdi.

NAZMİ YÜKSELEN(Ses Sanatçısı)
1926 yılında Milas’ta doğdu. İlk ve Ortaokulu Milas’ta okudu. 1948 yılında İstanbul Radyosunun açtığı sınavı kazanarak, “Halk Türküleri” sanatçısı oldu. Daha sonra Ankara Radyosuna geçti ve Muzaffer Sarısözen’in yönettiği “Yurttan Sesler Korosu”nda “Misafir Sanatçı” olarak çalıştı. Sahne çalışmaları da oldu. 1958-1962 yılları arasında İzmir radyosunda çalıştı. 1974 yılında Milas’a geldi. 42 adet plak doldurdu. Üç filmin dublaj müziğini yaptı. 1992 yılında Kültür bakanlığı sanatçısı oldu. “Ormancı” türküsü onun sesinden ünlendi. Karaova Düğünü, Bodrum Hakimi, Şu Milas’ın İçinde, Cavır Hasan’ın Yolları, Hayıtlı Türküsü onun sesinden topluma malolan türkülerdir.

DURSUN SALKIM(Ses Sanatçısı)
1941 yılında Milas’ta doğdu. Anne ve babası, Yunanistan’ın Yanya Vilayeti Koniçe kentinden Milas’a göç etmişlerdir. İlk ve Orta Okulu Milas’ta okudu. Edirne öğretmen okulunu bitirdi.  Bir süre öğretmenlik yaptı. Öğretmen okulu 3. Sınıftayken taş plak doldurdu. Öğretmenlik yaparken müzik ve beste çalışmalarına başladı. İlk plağı 45’lik 1967 yılında çıktı. Bu plakta yer alan, “Bekleme Hiç Yolumu sana Dönmeyeceğim” isimli şarkısıyla “Altın Plak” kazandı. Bu plağı satış rekorları kırdı. Dünya şarkı listelerinin yer aldığı “Emi” listesine girdi. 300 adet 45’lik plak ve 10 kaset doldurdu. 5 adet “Long Play”i var. Sahne çalışmaları oldu. Yurt dışında konserler verdi. Müzik türü, Türk sanat müziğidir. Sanatçı Yeşim salkım’ın babasıdır.

TOLGA ÇANDAR(Müzisyen)
1959 Milas doğumludur. İlk, Orta ve Liseyi Milas’ta okudu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Profesyonel sanat yaşamına üniversitenin 3. Sınıfında iken 3 arkadaş olarak kurdukları “Çağdaş Türkü” ile başladı. Bu toplulukla, “Bekle Beni” ve “Delikanlıya” albümlerini yaptılar ve sonra topluluk dağıldı. Müzik yaşamına tek başına devam etti. Tolga Çandar’ın albümlerini şunlardır: Sarı Zeybek, Muğla Türküleri, Aşikar, Türküleri Ege’nin, Türküleri Ege’nin 2,  Türküleri Ege’nin 3, Muğla Türküleri 2, Bodrum Hakimi, Sen Türkülerdesin, Türküden Şarkıya, Harman.

MAKBULE KAYA(THM Sanatçısı)
1959 yılında Milas’ta doğdu. İlk Okulu Milas’ta, Orta ve Liseyi Ortaklar Öğretmen okulunda okudu. 1983 yılında Ege Üniversitesi İngiliz dikli ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Özellikle babası Foto Mustafa’nın (Demir) etkisiyle küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Üniversite yıllarında bağlamayla tanıştı, bu tanışma onu radyo sanatçısı olmaya kadar götürdü. 1981 yılından bu yana TRT İzmir Radyosu’nun kadrolu sanatçısıdır. “Hadi Gari” isimli bir kaseti vardır.

ERTUĞRUL MENTEŞE-Mimar
Doğum 1909 İstanbul,  Ölüm 1998 İstanbul
Öğrenimi: İlk Okulu Milas’ta, orta okul ve Liseyi Fransa’da okudu. Yüksek Öğrenimini Ecole National des Beux Arts ( Paris Güzel Sanatlar Akademisi) gördü, Yüksek Mimar derecesi aldı. Cumhuriyet döneminin ilk yetişen 100 mimarı arasındadır.     Türkiye’de uygulanmış ilk uydu kent projelerinden birisi olan Ataköy 1. Kısım ve 2. Kısımların mimarıdır. Ayrıca Modern Cumhuriyet Mimarlığı’nın en önemli uygulamalarından olan binasının da mimarıdır.
Türkiye’deki önemli toplu konut projelerinin ilklerinden birisi olan Ataköy 1. Kısım ve 2. Kısım projelerinin tasarımı Ertuğrul Menteşe liderliğinde gerçekleşmiştir. Ataköy I. ve II. Kısımlar Türkiye’nin Modern Mimarlık Tarihi’nde gerek planlama açısından gerekse peyzaj ve açık alan düzenlemeleriyle, gerek de kentsel dokusunun bozulmaması nedeniyle oldukça önemlidirler.[1]
Erken Cumhuriyet döneminin en önemli uygulamaları arasından sayılan Mersin Halkevi binası, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarındaki önemli bir devlet örgütlenmesi olan halkevi mimari tekniklerinin başarılı olarak sergilendiği bir yapıdır. Türkiye’de inşa edilmiş en büyük halkevi olan bu yapı, ayrıca ülkede ilk kez döner sahne teknolojisinin kullanıldığı mekânlardan birisi olması açısından da önemlidir. Ertuğrul Menteşe tarafından tasarlanmış olan yapı kompleksi 1944 ile 1946 yılları arasında tamamlanmıştır. [2] Bugün halen kültür merkezi olarak kullanılmaktadır.
Projelerinden seçmeler:
•    1951: Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Mersin (Nezih Eldem ile birlikte) [3]
•    1953: İstanbul Belediye Sarayı Mimari Proje Yarışması, İstanbul (1. Mansiyon Ödülü)[4]
•    1961: Ataköy 1. Kısım, Ataköy, İstanbul[5]
•    1946: Mersin Halkevi binası, Mersin[6]
Kaynakça:
1.     "Ataköy 1. ve 2. Kısım". Docomomo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu. 13 Nisan 2011 tarihinde erişilmiştir.
2.    "Cumhuriyet’in Binaları". TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH). 13 Nisan 2011 tarihinde erişilmiştir.
3.     "Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Mersin'dir". YeniMimar.com 13 Nisan 2011 tarihinde erişilmiştir.
4.     "İstanbul Belediye Sarayı Mimari Proje Yarışması", Arkitera.com 13 Nisan 2011 tarihinde erişilmiştir.
5.    "Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, 1960’lar". Mimarlik Muzesi.org 13 Nisan 2011 tarihinde erişilmiştir.
6.    Semihi Vural: Mersin Halkevi, Mutluson Yayınları, Ankara, 2007, sayfa 47
Kaynak: Vikipedi, Özgür Ansiklopedi/Osman Menteşe

 

AYŞE ANIL-Gravür Sanatçısı

19 Temmuz 1955 Milas doğumlu ressam, ilk ve orta öğretimini Milas’ta, Liseyi İzmir Kız Lisesi’nde tamamlamıştır. Resim çalışmalarına 1999 yılında başladı. 2001-2002 yıllarında Kazakistan Astana’da resim çalışmalarına devam etti. 2003-2005 yılları arasında Sanatçı Ressam Yüksel Özen Atölyesinde desen, sulu boya, akrilik, yaratıcılık üzerine dersler aldı. 2008’den bu yana gravüresim sanatçısı Ayşen Erte Atölyesi’nde baskı resim yapmaktadır. Aynı zamanda ev-atölyede resim çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca fotoğraf çekmekte, şiir, denemeler, hikâyeler yazmaktadır. Çalışmaları geçmiş ve gelecek arasındaki bağı kurma çabasındadır, dolayısıyla doğduğu topraklara borcunu sanatıyla ödüyor.
Eserleri: Türkiye, Kazakistan, İtalya, Sırbistan, Çin ve Belçika’da çeşitli koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Aldığı Ödüller:

• İstanbul Ex-libris Akademisi Derneği’nden Teşekkür belgesi

• 2010 Çin 1. Uluslararası Ex-libris ve mini-prints Bienal ve Yarışması’ndan teşekkür belgesi, sergileme kataloga kabul

• 2010 3. Uluslararası Sırbistan Pençova Ex-libris Bienal Sergisi ve Yarışması’nda sergileme ve kataloga kabul

• Kadıköy Belediyesi’nden Takdir belgesi

• Milas Ticaret Odası’ndan mansiyon

• Ordu Orsev’den teşekkür belgesi

Üyesi olduğu dernekler:

• İstanbul Ex-libris Akademisi Derneği

• Sanatçılar ve Sanat Severler Derneği Sanat Komitesi

• Yazın Sanat Kooperatifi

Kişisel Sergileri:

• 2009-Yeşilyurt Spor Kulübü Galerisi- İstanbul

• 2008-Edebiyat Kooperatif Galerisi-İstanbul

• 2007-Pentür Resim Atölyesi-İstanbul

• 2005-Halk Eğitim Merkezi Resim Galerisi-Milas

Karma Sergileri: 2011 Anadolu Gravüresim Grup Sergisi Mardin Müzesi Mardin, 2011 52 Renk Ordu Resim Sergisi Ordu, 2011 Ex-libris, mini-prints Bienali Çin Guangzhou, 2011 Ex-libris, mini-prints bienali Sırbistan Pençova, 2010 Ex-libris mini-prints bienali Belçika, 2010 Aralık-2011 Ocak Gravüresim grup sergisi Tuze Sanat Galerisi İstanbul, 2010 Gravüresim grup sergisi Ordu, 2010 Ex-libris Grup Sergisi Kefaluka Otel Sanat Galerisi Bodrum, 2010 Ex-libris sergisi Roddi d’alba Şatosu İtalya, 2010 Resim Sergisi Girgin Sanat Galerisi İstanbul, 2008 Resim Sergisi Bahariye Sanat Galerisi İstanbul, 2008 Resim Sergisi Bahariye Sanat Galerisi İstanbul, 2008 Resim Sergisi Kadıköy Belediyesi Fuayesi İstanbul, 2008 Resim Sergisi Kadıköy Belediyesi Fuayesi İstanbul, 2008 Resim Sergisi Bahariye Sanat Galerisi İstanbul, 2007 Resim Sergisi Bahariye Sanat Galerisi İstanbul, 2006 Resim Sergisi Bahariye Sanat Galerisi İstanbul, 2006 Resim Sergisi Milas Şenlikleri kapsamında Milas, 2004 Maltepe Halk Eğitim Resim Sergisi İstanbul, 2003 Maltepe Halk Eğitim Resim Sergisi İstanbul, 2002 Resim Sergisi Honda Bahar Şenlikleri kapsamında İstanbul, 2002 Resim Sergisi Barış Manço Kültür Merkezi İstanbul, 2002 Resim Sergisi Kadiköy Halk Eğitim Merkezi İstanbul, 2001 Resim Sergisi Barış Manço Kültür Merkezi İstanbul, 2000 Resim Sergisi Harbiye Askeri Müzesi İstanbul.Favori Sosyal Sitelerde Paylaş.
|
 

Dil Çeviri

Turkish Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish